Kontakt

Sprawy organizacyjne, informacje:

Aleksandra Jóźwiak
tel. kom.: + 48 720 893 888,
tel. stac. + 48 74 866 57 58
aleksandra.j@tantra.pl

Julia Mikołajczak
julia.m@tantra.pl   

Konsultacje:

Mario Wiśniewski

w.mariusz@tantra.pl

By potwierdzić swoje zgłoszenie prosimy o wpłacenie zaliczki w wysokości 390 zł na konto:
Mariusz Wiśniewski  12 9588 0004 4203 3024 3000 0020

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.

W przypadku rezygnacji z udziału w /warsztatach w terminie późniejszym niż 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie.

Rezygnacji z udziału w zajęciach można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail).

W przypadku odwołania warsztatu przez Tantrę Serca wpłacona zaliczka zostanie zwrócona w całości.