Mario

Mario  przez wiele lat był i jest aktorem, reżyserem teatralnym, wykładowcą, animatorem, pszczelarzem,  podróżnikiem i…cały czas poszukującym.

Jego dewizą jest: „Życie to wielka przygoda”

W wieku 21 lat po raz pierwszy uczestniczył w 3-miesięcznych zaawansowanych zajęciach psychoterapii Gestalt w Krakowie; były to początki tej techniki w Polsce. Co jak się okazało miało w przyszłości zdeterminować jego kierunek pracy w dziedzinie terapii.

Mario

We Francji  przez 18 lat prowadził kursy aktorskie. Wyreżyserował kilkadziesiąt sztuk teatralnych i stworzył trupę teatralna „Murti Binga” Gdzie eksperymentował nowe formy wyrazu.
Poznanie psychoterapii i tantry pozwoliło mu stworzyć jego własną formę teatru, którą nazwał  Teatrem Przebudzenia.

Jego artystyczna kariera pozwoliła mu rozwijać i pielęgnować swoją wewnętrzną siłę, ale także jego wrażliwość i przez doświadczenie pogłębić swoją wiedzę o energii.

Od 29 lat pracuje z ludźmi w kierunku polepszenia jakości życia, skupia się na pracy z emocjami, ciałem, naturą. Cały czas odbywa wędrówki szamańskie, spotykając szamanów różnych kultur. Podróżował w różne rejony świata, konfrontując własną wiedzę psychologiczną z żywymi kulturami globu (Ameryka Południowa, Azja, Rosja-Syberia i Afryka) poszukując symbolicznego Graala.

Ukończył 5-letnią  Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów pracy z ciałem i Gestalt pod kierownictwem dwójki wybitnych terapeutów nowatorów: Clauda Vaux i Eliane Jung-Fliegans w Strasbourgu (Francja). W szkole poznał i miał okazję pracować z tak wybitnymi ludźmi jak Jack Painter – twórca metody Integracji Posturalnych opartej na terapeutycznym dotyku powięzi, współpracując z układem oddechowym z uwzględnieniem ruchów języka i ciała; oraz z Serge Gingerem, pionierem terapii Gestalt we Francji.

Jednym z momentów przełomowych w jego życiu było spotkanie i ukończenie szkoły Paula Rebillot, aktora, reżysera i twórcy międzynarodowej szkoły Trenerów i Psychoterapeutów terapii Gestaltu Experymentalnego (The school of Gestalt and Experimental Teaching). Paul przez wiele lat współpracował i przyjaźnił sie z Josephem Campbellem i  Stanislavem Grofem. Spotkanie z Paulem i bycie jego asystentem w niesamowity sposób wpłynęło na jego pracę z ludźmi.

Cały czas poszukując miał wielkie szczęście spotkać i pobierać nauki u wielu nauczycieli, uczył się  tantry miedzy innymi od:  Margo Anand „Skydancing tantra”, Daniel Odier, Sudheer Roche, Robert i Notburga Surabhi Fischer. Ukończył 2-letni kurs pracy ze snami opartym na teorii Carola Gustava Junga. Współpracował z Clodem Coldim – „Dance Sensitive”. Prowadził zajęcia dla psychologów i psychoterapeutów w szkole Gestaltu w Torino we Włoszech – www.sipg.it. Wiele lat prowadził swe autorskie zajęcia w szkołach dla pielęgniarek i pielęgniarzy w L’Institut de Formation en Soins Infirmiers w Strasbourgu. Przez wiele lat pracował z ludźmi będącymi w kryzysie spowodowanym pozycją społeczną lub brakiem pracy. Współpracował z Parlamentem Europejskim, gdzie współorganizował i prowadził spotkania młodzieży na terenie Europy i innych kontynentów. Poznając tantrę,  jej tajemniczość i piękno, zapragnął podzielić się tym z innymi ludźmi.

Kiedy spotkał swoją partnerkę życiową Gayę pragnienie to zrealizowało się i trwa.  Obecnie prowadzi dwuletnią Szkołę Tantry Serca (Formację), warsztaty tantryczne i szamańskie, Laboratorium Psychodynamiki Relacji i Komunikacji Ciała.

Jego cudowna partnerka Gaya cały czas wspiera go swoja obecnością i kobiecą intuicją oraz mądrością. Od 29 lat mieszka wraz ze swoja rodziną we Francji, gdzie poszerza swoje doświadczenie czerpiąc z bogactwa innych kultur.

Mario i GayaNASZE SPOTKANIE – Zanim do tego doszło, że staliśmy się rodziną, wędrowaliśmy swoimi ścieżkami, rozwijając się w rożnych kierunkach. Obydwoje na własna rękę poszukiwaliśmy swej bratniej duszy. Naprawdę długa historia… aż pewnego dnia, SPOTKALIŚMY SIĘ I… NIE ROZPOZNALIŚMY W SOBIE TEJ DRUGIEJ POŁOWY. Jak to w bajce bywa, dano nam jeszcze jedną szansę. Tym razem, całe Niebiosa pracowały nad tym by wyrocznia się wypełniła i połączyła tak niespokojne dusze. I jak się może domyślacie, tym magicznym spoiwem była tantra, czyli Energia Przemiany i Przebudzenia, która wychodzi poza wszelkie ograniczenia. Owocem tego spotkania jest nasza córeczka MAYAQUEN – NAYELI (Biała Wilczyca).

Dzisiaj już nie pamiętamy, kto lub co nas połączyło, może jedno i drugie, a może coś jeszcze… Niemniej, czując Transformująca Moc Energii, która działa nie tylko w naszym życiu, ale także, w życiu naszych Przyjaciół, pragniemy z całego serca, jej SIŁĄ Przemiany dzielić się z INNYMI. Naszym wiernym druhem jest intuicja, która jest dotarciem do Boskiego przewodnictwa i własnego źródła.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Copyright 2017 Tantra.pl All rights reserved.